De bevolking vergrijst en het aantal chronische zieken neemt toe. De behandelingsmogelijkheden zijn uitgebreid en ziekenhuizen dragen zorgtaken over aan de huisarts. Om de werkdruk van de huisarts te verlagen en de kwaliteit van zorg te verbeteren is er landelijk een nieuwe functie ontwikkeld: de praktijkverpleegkundige. In deze functie ondersteunt de praktijkverpleegkundige de huisarts in de zorg rond de patiënt. De praktijkverpleegkundige werkt zelfstandig, houdt spreekuren, geeft voorlichting, educatie en instructie. Ze probeert de patiënten inzicht te geven in hun ziektebeeld en hen te motiveren tot gedrag wat de gezondheid ten goede zal komen. Ook past zij in overleg met de huisarts de medicatie aan. Hierover heeft zij overleg met de huisarts.

Greta Wakker-Weerstand is de praktijkondersteuner voor Praktijk Blom en zij houdt spreekuur voor patiënten met de volgende ziektebeelden: Diabetes Mellitus (DM), Chronische longziekten (Astma/COPD) en Hart- en Vaatziekten.

Uw huisarts bepaalt of het wenselijk is dat u een spreekuur van de praktijkverpleegkundige bezoekt en zal u daar zonodig naar verwijzen.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij uw huisarts.

leefstijlcoach

Wat kunt u zelf aan uw gezondheid doen?

Niet rokenVoordelen van stoppen

Matig met alcoholDrink ik teveel?

Gevarieerd etenWat is gezond eten?

Gezond lichaamsgewicht nastrevenBen ik te zwaar?

Voldoende bewegenBewegen in Kampen