Alle medewerkers van de praktijk proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u het gevoel hebben dat er iets niet goed gegaan is, horen wij dit graag van u. Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistente, de waarnemer of de huisartsenpost gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Uw klacht kenbaar maken

1 – U kunt uw klacht met de huisarts bespreken op een afspraak op het spreekuur.

2 – Voor het schriftelijk melden van een klacht aan uw eigen huisarts kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier van deze website.

Bemiddeling

3 – Mocht u er met uw eigen huisarts niet uit komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het SKGE.

Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE) sinds 1 januari 2017.

Hieronder vind u de folder van het SKGE als download, en ook wijzen wij u op de Klachtenregeling WKKGZ.