POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisartsen Geestelijke GezondheidsZorg.

Ze ondersteunen de huisartsen voor mensen met psychische en psychosociale klachten. Hierbij kunt u denken aan depressieve klachten, burn-out klachten en /of angstklachten. Maar ook problemen in de gezinssituatie, problemen met rouwverwerking en verslavingsproblemen.

Zij brengen samen met u uw klachten in kaart en gaan deze verhelderen. Zij geven zelfstandig begeleiding en advies over de behandeling van de klachten. Daarbij kan ook e-health worden ingezet. Ook kent de praktijkondersteuner de weg binnen de GGZ. Zij kunnen u zo nodig verwijzen naar de juiste professional.

De begeleiding en behandeling door de POH-GGZ wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar binnen de basisverzekering.

Via het spreekuur van de huisarts kunt u een afspraak maken bij de POH-GGZ.

Dhr Otten werkt op dinsdag en Mw Fiselier werkt op maandag en dinsdag als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in Ebbingepoort.