Praktijk Blom is NPA geaccrediteerd.

Als patiënt wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

Voor meer informatie over praktijkaccreditering zie de website van de NPA