Uw huisarts mag als behandelend arts, op verzoek van derden (b.v. werkgever, school, verzekering of gemeente) geen verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Het beste kunt u zelf een verklarende brief schrijven naar de aanvragende instantie. Als u toch een medische verklaring nodig hebt, dan moet u naar een onafhankelijke andere arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden. Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) moet u naar een onafhankelijke arts.

Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventueel de benodigde gegevens door aan de keurende arts.

Waarom is dit?

Dit is om te voorkomen dat uw huisarts twee verschillende petten op moet hebben. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem of haar nooit een oordeel gevraagd worden over het recht op een voorziening.  De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiĆ«nt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie, aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedure is wettelijk vastgelegd.

Zoekt u een arts voor rijbewijskeuringen?