De assistente maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen. Zij heeft dezelfde plicht om vertrouwelijk met informatie om te gaan als uw huisarts.

Als u belt om een afspraak te maken, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Hierdoor kan zij goed inschatten hoe dringend uw vraag is. In sommige gevallen kan zij u zelfstandig van advies voorzien. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt noteert zij de reden van uw bezoek voor de huisarts, zodat de huisarts zich zo nodig kan voorbereiden op uw vraag.

Voor eenvoudige verrichtingen maakt u een afspraak bij de assistente. Eenvoudige verrichtingen zijn bijvoorbeeld het verbinden van wonden, injecties, uitspuiten van oren en het verwijderen van hechtingen.

Indien u urine wilt laten onderzoeken kunt u dit voor 10:00 uur ’s ochtends afgeven bij de assistente. ’s Middags kunt u bellen voor de uitslag.

Wilt u de volgende vragenlijst beantwoorden als u urine inlevert? Hierdoor kunnen wij de resultaten van het urineonderzoek beter beoordelen.

Hoe vang ik urine op voor onderzoek?

Voor het opvangen van urine bij volwassenen hoeven er meestal geen speciale maatregelen getroffen te worden.

Vang verse urine op in een schoon potje en breng deze binnen 2 uur bij de praktijk, of vang de urine op en bewaar deze direct na afname in de koelkast tot u de urine op de praktijk kunt brengen (tot maximaal 24 uur na afname)

Als de uitslag van het urineonderzoek erg afwijkt van wat er verwacht wordt dan kan er soms een aanvullende instructie gegeven worden voor het herhalen van het urineonderzoek.

Voor het opvangen van urine bij niet-zindelijke kinderen verwijzen wij u graag naar de betreffende pagina op thuisarts.nl