Opleiding

Als student medische biologie in Utrecht begonnen, met voltooide opleiding geneeskunde in Utrecht geeindigd. Nadien in Hollandsche Rading opgeleid tot algemeen militair arts. Uitgezonden geweest naar Afghanistan, Tarin Kowt, role 2 veldhospitaal in 2009.

Opleiding Huisartsgeneeskunde in Groningen gedaan. Daarna samen met collega Leenman huisartspraktijk Sanaan langdurig waargenomen bij afwezigheid van de praktijkhouder, waarna deze praktijk overgenomen.

Overtuiging

Niet gelovig.  Ergens tussen atheist en agnost in. Zie wel waarde voor een geloof door de kracht die mensen ervaren uit hun geloofsovertuigingovertuiging en in de steun die mensen ervaren uit hun geloofsgemeenschap.

Niet principieel tegen abortus of euthanasie, indien weloverwogen en volgens de Nederlandse wet-, en regelgeving.

Plannen voor de praktijk

Verbeteren dossiervoering

Verbeteren service en bereikbaarheid

Ketenzorgprogramma HVZ

Goed werkgeverschap